NATURTERAPEUTICKÝ POBYT

Představujeme Vám naše nové originální zázemí pro pobyt v ústraní v romantické krajině Pošumaví.

V duchu našeho jednoduchého a přirozeného naturterapeutického systému - terapie přírodou,

sdílíme prostor pro

hlubokou relaxaci, meditaci, intenzivní odpočinek, sebepoznání a sebeozdravení na základě doplnění elementárních energií.

Dopřejte si opravdovou dovolenou.

Cena 800 Kč/den

(včetně ledovcové vody Fromin a potravin)

* V rámci naturterapeutického pobytu klademe důraz na nízkou ekologickou stopu, třídění odpadu a uvědomění si spotřeby a potřeby vody, jakožto pro náš život nepostradatelné a zatím nevyrobitelné suroviny:)